انجمن دانشجويان زيست شناسي ايران

نسخه‌ی کامل: آپوپتوز: بررسی مرگ سلول برنامه ریزی شده:
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[rtl]آپوپتوز: بررسی مرگ سلول برنامه ریزی شده:[/rtl]
[rtl]چکیده:[/rtl]
[rtl]فرایند مرگ سلولی برنامه ریزی شده یا آپوپتوز به طور کلی ویژگی های مورفولوژیکی متمایز و مکانیسم های بیو شیمایی وابسته به انرژی مشخص می شود آپوپتوز به عنوان یک جز حیاتی فرایند های مختلف اعم از گردش طبیعی سلول، توسعه و عملکرد مناسب دستگاه ایمنی، اتروفی وابسته به هورمون، تکامل رویانی و مرگ سلول ناشی از مواد شیمیایی محسوب می شود آپوپتوز نامناسب یک فاکتور در بسیاری شرایط انسانی از جمله مرگ های تحلیل گر عصبی، آسیب ایسکمی، اختلالات ایمنی خودکار و بسیاری انواع سرطان می باشد. توانایی برای متعادل سازی زندگی یا مرگ یک سلول برای پتانسیل درمانی زیادش به رسمیت   شناخته می شود. بنابراین تحقیق همچنان بر شفاف سازی و انالیز مکانسیم چرخه سلول و مسیر های سیگنال دهی تمرکز دارد که توقیف چرخه سلول و آپوپتوز را کنترل می کنند. در اینجا رشته تحقیقی آپوپتوز با یک سرعت سریع هشدار دهنده به سمت جلو در حرکت بوده است. اگر چه بسیاری از پروتئین های  آپوپتوزی کلیدی شناسایی شده اند اما مکانسیم های عمل یا عدم فعالیت مولکولی این پروتئین ها باید به طور واضح روشن گردند. هدف این بررسی فراهم کردن مرور کلی بر دانش فعلی در مورد فرایند آپوپتوز اعم از مورفولوژی، بیو شیمی، نقش آپوپتوز در سلامت و بیماری می باشد. [/rtl]
لینک مرجع