انجمن دانشجويان زيست شناسي ايران

نسخه‌ی کامل: مشکل پسندترین جانور در انتخاب همسر!!
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دانشمندان دريافته اند كه نوع ويژه اي از خرچنگ هاي كاليفرنيايي پيش از جفت گيري و انتخاب جفت بيش از 106 خرچنگ نر را زير ذره بين خود قرار داده و آنها را مورد بررسي قرار مي دهند. اين تحقيق نشان مي دهد كه خرچنگ هاي كمانچه زن ماده (Uca crenulata) سخت گيرترين و مشكل پسندترين جانوران روي زمين هستند.

«كاترين دريورا» كه سرپرستي اين گروه تحقيقاتي را به عهده داشته است مي گويد: «تا آنجا كه به خاطر دارم هيچ گونه اي همانند خرچنگ كمانچه زن ماده اقدام به انتخاب جفت از ميان تعداد زيادي از نرهاي خواهان خود نمي كند.

«دريورا» مي گويد: «اغلب بي مهرگان، تعدادي از پستانداران، دوزيستان و خزندگان معمولاً با نرهاي همسايه خود يا با اولين نري كه توجهشان را جلب كند يا حداقل با اولين نري كه رفتار معاشقه مناسبي را از خود به نمايش بگذارد، جفت گيري مي كنند. اما مسئله در مورد خرچنگ هاي كمانچه زن ماده كاملاً فرق مي كند. اين ماده ها به آساني تحت تاثير هر خرچنگ نري قرار نمي گيرند.خرچنگ هاي نر پيش از جفت گيري اقدام به حفر سوراخ هاي جفت گيري كرده و در ادامه اين سوراخ ها را با شاخ و برگ پوشانده و مرتب مي كنند. در ادامه اين نرها در كنار سوراخ هاي خود ايستاده و به كمك چنگال هاي بزرگ خود از ماده ها دعوت مي كنند كه وارد حفره آماده شده توسط آنها شوند.

ماده ها در هنگام عبور از كنار نري كه توجه آنها را به خود جلب كرده نيم نگاهي نيز به حفره جفت گيري او مي كنند، براي خرچنگ ماده تنها يك نگاه گذرا به داخل حفره كافي است كه تصميم بگيرد كه داخل حفره شود يا اينكه بهتر است راهش را كج كرده و به سراغ نر ديگري برود.خرچنگ ماده قبل از يافتن خانه مناسب خود ممكن است بيش از 100 حفره را مورد بررسي قرار بدهد تا بتواند خانه مناسب خود كه متناسب با اندازه بدنش است را بيابد.
لینک مرجع